Home > Science & Research > Research Projects >

Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík.

Project Code: VEGA 1/0905/16
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2016
Project End: 31. 12. 2018
Principal researcher Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Kormancová Gabriela, Ing., PhD.
Kubaľa Jaroslav, Ing.,
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor