Home > Science & Research > Research Projects >

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku

Project Code: SK-BG-2013-0018
Grant Scheme: APVV
Project Type: International research projects
Status: Finished
Project Start: 4. 5. 2016
Project End: 31. 12. 2017
Principal researcher Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Co-researchers Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor