Home > Science & Research > Research Projects >

Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe

Project Code: 1/0621/17
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2017
Project End: 31. 12. 2020
Principal researcher Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Co-researchers Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr.,
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor