Home > Science & Research > Research Projects >

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Project Code: 1/0809/17
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2017
Project End: 31. 12. 2019
Principal researcher Kučerová Jana, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing.,
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor