Home > Science & Research > Research Projects >

Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch

Project Code: 1/0651/17
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2017
Project End: 31. 12. 2019
Principal researcher Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Co-researchers Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Jaďuďová Jana, RNDr., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor