Home > Science & Research > Research Projects >

Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji

Project Code: SK-FR-2017-0001
Grant Scheme: APVV Slovensko-Francúzsko
Project Type: International research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2018
Project End: 31. 12. 2019
Principal researcher Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Co-researchers Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.
Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor