Home > Science & Research > Research Projects >

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1

Project Code: 002UMB-2/2016
Grant Scheme: MŠVVaŠ SR
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 9. 2017
Project End: 30. 9. 2019
Project web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584
Principal researcher
Co-researchers Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Kučerová Jana, doc. Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Uramová Mária, prof. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor