Home > Science & Research > Research Projects >

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7

Project Code: GP 12-16
Grant Scheme: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR
Project Type: International research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 3. 2018
Project End: 30. 6. 2018
Principal researcher
Co-researchers Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr.,
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Uramová Mária, prof. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor