Home > Science & Research > Research Projects >

Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest

Project Code: 1/0786/18
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2018
Project End: 31. 12. 2020
Project web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1664
Principal researcher Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Cole David Austin, M. A., PhD.
Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr.,

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor