Home > Science & Research > Research Projects >

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ

Project Code: 1/0757/18
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2018
Project End: 31. 12. 2020
Principal researcher
Co-researchers Kokavcová Dagmar, doc. Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing., PhD.
Sirotiaková Mária, PhDr., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor