Home > Science & Research > Research Projects >

Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku

Project Code: VEGA 1/0967/11
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2011
Project End: 31. 12. 2013
Principal researcher Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Stašová Jana, Ing., PhD.
Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.
Zimková Emília, doc. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor