Home > Science & Research > Research Projects >

Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie

Project Code: 1/0367/17
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2017
Project End: 31. 12. 2020
Principal researcher
Co-researchers Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor