Home > Science & Research > Research Projects >

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky

Project Code: UVSR-ZoS-38/2019
Grant Scheme:
Project Type: Other national projects
Status: Currant
Project Start: 25. 3. 2019
Project End: 31. 12. 2019
Principal researcher Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Co-researchers Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor