Home > Science & Research > Research Projects >

Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku

Project Code: 1/0705/19
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2019
Project End: 31. 12. 2021
Principal researcher Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Minárová Martina, Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor