Home > Science & Research > Research Projects >

Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií

Project Code: 1/0334/19
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 1. 2019
Project End: 31. 12. 2021
Principal researcher Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor