Home > Science & Research > Research Projects >

Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Project Code: APVV-18-0035
Grant Scheme: APVV
Project Type: National research projects
Status: Submitted
Project Start: 1. 7. 2019
Project End: 30. 6. 2023
Principal researcher Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Co-researchers Flaška Filip, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor