Home > Science & Research > Research Projects >

Better public policies via better knowing of civil society

Project Code:
Grant Scheme: národný projekt
Project Type: National research projects
Status: Currant
Project Start: 1. 3. 2019
Project End: 31. 7. 2021
Project web: http://www.reformuj.sk
Principal researcher Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Co-researchers
 
Attachments

Informácie o národnom projekte Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 28. 6. 2019 14:03:58


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor