Home > Science & Research > Research Projects >

Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)

Project Code: APVV-14-0787
Grant Scheme: APVV
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 7. 2015
Project End: 30. 6. 2019
Principal researcher Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Co-researchers

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor