Home > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020 (v anglickom jazyku)

 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH DO PRVÉHO ROKU ŠTÚDIA

 

ROZHODNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE zo dňa 17. 06. 2019

 


Responsible: Vice-dean for Study | Last updated: 21. 6. 2019 | Updated by: Horvátová Lucia