Home > Uchádzač >

Podaj si prihlášku

Milí uchádzači o štúdium, 

teší nás váš záujem o štúdium na našej fakulte. Nižšie vidíte zoznam študijných programov, ktoré môžete študovať na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom  stupni štúdia. Pre zjednodušenie podávania prihlášok sme pre vás pripravili podrobné návody ako postupovať pri ich vypĺňaní. Stačí kliknút na príslušný stupeň štúdia, na ktorom chcete študovať a budete presmerovaný na podstránku so všetkými potrebnými informáciami. 

Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium Doktorandské štúdium

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

Manažment (v Poprade)

Financie, bankovníctvo a investovanie

Teritoriálny manažment

Verejná ekonomika a manažment

Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium)

Manažment (externé štúdium v Poprade)

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Marketingový manažment podniku

Marketingový manažment podniku
v anglickom jazyku

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

Teritoriálne štúdia

Ekonomika verejného sektora

Podnikové manažérske systémy (v Poprade)

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)

Podnikové manažérske systémy (externé štúdium v Poprade)

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Financie

Verejná ekonomika a politika


Responsible: Vice-dean for Study | Last updated: 25. 2. 2019 | Updated by: Administrátor