Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk

Professional profile: Professional profile_Mária.Spišiaková.pdf  
Courses:  
Consultation hours: Streda 09:00 - 12:00
E-mail:
maria.spisiakova
Phone: 446 25 11
Office: 258

National research projects

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019

Other international projects

AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor