Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.

Courses: Destination Management
Management and Tourism Marketing
Management and Tourism Marketing
Consultation hours: viď. priložený súbor
E-mail:
vanda.marakova
Phone: 048/446 2216 - KCRaSS
Office: č. 101*- ref. medzinárodných vzťahov; 121 - KCRaSS

National research projects

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

International research projects

Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Other international projects

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018

Monographs

Publications issued by other publishers

Publications issued within projects

Konzultačné hodiny_LS 2017-2018 (30. 1. 2018 15:10:46)


Responsible: Vedúci KCRaSS | Updated by: Marčeková Radka