Home > Departments > Department of Economics >

Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.

Professional profile: Professional profile_Mária Horehájová.pdf  
Courses: Macroeconomics 1.
Microeconomics
Microeconomics (in English)
Microeconomics 3.
Theory of Consumer Behavior
Consultation hours: ZS 2019/2020:
E-mail:
maria.horehajova
Phone: 048/446 2615
Office: č. 204

National research projects

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021

International research projects

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018

Course materials

Publications issued by other publishers


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor