Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

Courses: Econometrics
Financial analytics
Financial mathematics 1
slovenský, anglický, francúzsky
Consultation hours: KH na ZS 2018/19 : Ut: 9:00- 11:00, Pia: 13:00 - 15:00 hod.
E-mail:
vladimir.uradnicek
Phone: 048/4466616
Office: č. 327 - nová budova EF

National research projects

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor