Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

Courses: Econometrics
Financial analytics
Financial mathematics 1
slovenský, anglický, francúzsky
Consultation hours: KH počas skúškového obdobia: 11. 5., 16. 5., 24. 5., 30. 5. a 12.6. 2018 vždy od 13.00 do 15.00 hod.
E-mail:
vladimir.uradnicek
Phone: 048/4466616
Office: č. 327 - nová budova EF

National research projects

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Publications issued within projects


Responsible: Vedúci KKMaIS | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor