Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

Courses: Econometrics
Financial analytics
Financial mathematics 1
slovenský, anglický, francúzsky
Consultation hours: KH v mesiaci január 2018: 12.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod.; 18.1.2018 od 15.00 do 17.00 hod.; 26.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod.
E-mail:
vladimir.uradnicek
Phone: 048/4466616
Office: č. 327 - nová budova EF

National research projects

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Publications issued within projects


Responsible: Vedúci KKMaIS | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor