Elexa Ľuboš, Ing., PhD.

Professional profile: Ľuboš Elexa_Professional_Profile.pdf  
Courses: Business planning in small and medium sized enterprises
Consultation hours: utorok 12,00 - 14,00; štvrtok 10,30 – 12,00
E-mail:
lubos.elexa
Phone: +421-48-4462711
Office: 302

National research projects

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Other national projects

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Books for university students

Other books

Course materials

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor