Home > Departments >

Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D.

Courses:  
Consultation hours: LS: utorok 9:00-11:00 vždy po predchádzajúcej dohode
E-mail:
peter.kristofik
Phone: 048/446 21 21
Office: NB 410, HB 035

National research projects

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013

Other international projects

UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020

Course materials

Publications issued by other publishers

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor