Zimková Emília, prof. Ing. PhD.

Courses: Banking
Macroecnomics 3.
Consultation hours: LS: pondelok 10:40 - 12:00; piatok 10:40 - 12:00; Na konzultácie je potrebné vopred sa prihlásiť mailom.
E-mail:
emilia.zimkova
Phone: 048/446 63 22
Office: NB 431

National research projects

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Monographs

Books for university students

Course materials

Publications issued by other publishers

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor