Kanderová Mária, Ing., PhD.

Courses: Statistics
Consultation hours: Konzultácie na LS 2018/19: Po: 15:20 - 17:00, Ut.:12:10-13:30 hod. (Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť vopred mailom.
E-mail: maria.kanderova@umb.sk
Phone: 048/446 6618
Office: č. 326 - nová budova EF

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor