Kollár Igor, Ing., PhD.

Professional profile: Professional profile_Igor_Kollár.pdf  
Courses: Analysis and Presentation of Corporate Data
Application Development
Database Systems
Economic Processes in SAP
Informatics
Information Systems in Tourism 2
Introduction to SAP
Process and Project Management
Consultation hours: Konzultácie na ZS 2019/20 : Po 10:00 - 12:00, Štv 10:00 - 12:00 (Na konzultáciu je potrebné vopred sa prihlásiť mailom. Konzultácie možno dohodnúť aj na iný čas.)
E-mail:
igor.kollar
Phone: 048/446 6619
Office: č. 308 - nová budova EF

National research projects

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Books for university students

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor