Kormancová Gabriela, Ing., Mgr., PhD.

Professional profile: CV Gabriela Kormancova, EN 2.pdf  
Courses: Project Management 1.
Consultation hours: utorok: 13,00 - 15,00, streda: 13,00 - 15,00
E-mail:
gabriela.kormancova
Phone: 048 /446 21 78
Office: 101 (434)

National research projects

Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor