Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.

Courses: Informatics
Informatics (course in english language)
Information Systems
Quantitative Methods in Finance
Quantitative Methods in Finance (course in english language)
Consultation hours: KH na ZS 2019/20 : Utorok 13:00 - 16:00 hod. (Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred osobne alebo e- mailom. Konzultácie je možné dohodnúť aj v inom čase.)
E-mail:
miroslav.huzvar
Phone: 048/446 6611
Office: č. 331 (nová budova)

National research projects

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023

Other international projects

Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019

Course materials

Publications issued by other publishers

Publications issued within projects


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor