text

Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.

Courses: Economy of Public Sector
Consultation hours: LS: Na základe predbežnej dohody
E-mail:
juraj.nemec
Phone: 048/446 63 18
Office: NB 210

National research projects

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019

International research projects

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Other international projects

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 14. 10. 2019

Other books

Course materials

Publications issued within projects