Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí >

ERASMUS+ Outgoing (Eng)

If you are a foreign student of EF MBU interested in ERASMUS + mobility abroad, for further ERASMUS+ information please go at  http://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=1480 and following subpages.

----------------------------------------------------------------------------------------------

SAFE COUNTRIES TO TRAVEL

valid form 6.July 2020

http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

----------------------------------------------------------------------------------------------

What ERASMUS+ really is and what are the outcomes of the Program?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk

VS leták zimny semester final.pdf (28. 7. 2020 11:30:47)
Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (14. 3. 2019 10:15:15)
Prihlaska - Application Form Erasmus studium - study.doc (4. 12. 2018 12:46:28)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 28. 7. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111