Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2012 Medzinárodná vedecká konferencia

CUDZIE JAZYKY AKO MOST K ODBORNÝM VEDOMOSTIAM A ZRUČNOSTIAM

                                                        

Pozvánka_konferencia_2012_Cudzie jazyky ako most.pdf (13. 3. 2015 11:04:35)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2015 10:37:24 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111