Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum >

Naša účasť na podujatiach


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Dátum aktualizácie: 1. 10. 2015 | Aktualizoval: Borseková Kamila
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111