Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Konferencie a workshopy >

Determinanty sociálneho rozvoja 2013-Zborník statí

Zborník sa nachádza na tomto odkaze


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2015 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111