Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Zo života na IMS


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 8. 3. 2019 | Aktualizoval: Bartková Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111