Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+

Zoznam partnerov pre ERASMUS + nájdete v priloženom súbore.

Venujte pozornosť aj vloženým poznámkam, obsahujú hodnotné rady a informácie pre výber vhodnej partnerskej školy.

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus EF UMB.xlsx (22. 10. 2020 13:01:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 22. 10. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111