Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Prečo študovať na #EF UMB? >

prof. Vaubel, svetový odborník na EF

Centrálne banky si potrebujú konkurovať – aj v rámci Európy (TREND, 11.4.2018)

Popredná osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel na pôde EF UMB (priekopnik.sk, 19.3.2018)

Popredná osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel príde na pôdu UMB (bbonline.sk, 18.3.2018)

Popredná osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel na pôde EF UMB (bystricoviny.sk, 17.3.2018)

Vzácna návšteva v Bystrici. Pod Urpín zavíta osobnosť európskej ekonómie (dnes24.sk, 16.3.2018)

Osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel na pôde EF UMB (Školský servis, 16.3.2018)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 4. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111