Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2018 Jar v nemeckom jazyku

Fotografie z ochutnávky a prezentácie vín z Južného Tirolska 18.4.2018.

          

Jar v nemeckom jazyku_Frühling in deutscher Sprache.pdf (17. 4. 2018 9:21:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 20. 4. 2018 11:27:18 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111