Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov


Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2020/2021


VÝUČBA a ROZVRHY na zimný semester AR 2020/2021 - informácie

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 10. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111