Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov >

ROZVRHY na zimný semester AR 2020/2021

DENNÉ ŠTÚDIUM

Výučba na dennom štúdiu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 začína 28. septembra 2020.

Výučba v zimnom semestri sa bude uskutočňovať prezenčnou metódou. Pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť prezenčnej metódy štúdia z dôvodov: podozrenie na ochorenie COVID-19; bol v kontakte s nakazenou osobou; bol kontaktovaný RÚVZ;  vrátil sa z rizikovej krajiny; resp. z iných závažných dôvodov, alebo pre zahraničných študentov, ktorí sa nachádzajú v domovskej krajine bude zabezpečená online výučba. 

Slovenský študent,

Zahraničný študent je povinný vyplniť formulár C_Dotazník pre zahraničných študentov  a súčasne zahraničný študent,  

UPOZORNENIE: do jednotlivých formulárov sa študent dostane prihlasovacími údajmi IAM konta. Oznam - prihlasovacie údaje IAM konto


Rozvrhy denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sú zverejnené v AiS2 (22. 9. 2020)

Študenti denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) podľa tohto harmonogramu: 
1. rok denného bakalárskeho štúdia - 24-09-2020 od 9:00 hod.
Študenti prvého roku štúdia budú na POVINNÉ predmety (blok A) v rámci rozvrhu PRIHLÁSENÍ. Na tieto predmety sa neprihlasujú a v žiadnom prípade stanovené zaradenie NEMENIA (NESMÚ sa prehlasovať do iných skupín!!!!).
V rámci rozvrhu sa budú prihlasovať na zostávajúce predmety - povinne voliteľné (blok B) a výberové (blok C). Na tieto predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach). Postup prezerania rozvrhu a prihlasovania na rozvrh zverejnený v priloženom súbore, ktorý každý zapísaný prvák dostal aj do AiS manuál - prezeranie rozvrh, prihlasovanie na rozvrh

2. - 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 24-09-2020 od 11:00 hod. - študenti vyšších ročníkov sa prihlasujú cez AiS na VŠETKY študijné povinnosti, ktoré majú v danom semestri v zápisnom liste
manuál - prezeranie rozvrh, prihlasovanie na rozvrh
manuál - prezeranie rozvrhu opakovane zapísaných predmetov (prenesených povinností)

1. - 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 24-09-2020 od 13:00 hod.
Študenti prvého roku sa prihlasujú na všetky predmety, ktoré majú zapísané v zápisnom liste na zimný semester AR 2020/2021. Na predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach). Postup prezerania rozvrhu a prihlasovania na rozvrh zverejnený v priloženom súbore, ktorý každý zapísaný prvák dostal aj do AiS manuál - prezeranie rozvrh, prihlasovanie na rozvrh

študenti vyšších ročníkov sa prihlasujú cez AiS na VŠETKY študijné povinnosti, ktoré majú v danom semestri v zápisnom liste
manuál - prezeranie rozvrh, prihlasovanie na rozvrh
manuál - prezeranie rozvrhu opakovane zapísaných predmetov (prenesených povinností)

 

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Poprad sa na rozvrh NEPRIHLASUJÚ. Študenti prvého roku denného štúdia dostali pokyny k rozvrhu a začiatku výučby mailom 21-9-2020.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Výučba pre externé štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad začne od 2. októbra 2020.

Výučba v zimnom semestri sa bude uskutočňovať prezenčnou metódou. Pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť prezenčnej metódy štúdia z dôvodov: podozrenie na ochorenie COVID-19; bol v kontakte s nakazenou osobou; bol kontaktovaný RÚVZ;  vrátil sa z rizikovej krajiny; resp. z iných závažných dôvodov, alebo pre zahraničných študentov, ktorí sa nachádzajú v domovskej krajine bude zabezpečená online výučba.

Slovenský študent,

Zahraničný študent je povinný vyplniť formulár C_Dotazník pre zahraničných študentov  a súčasne zahraničný študent,  

UPOZORNENIE: do jednotlivých formulárov sa študent dostane prihlasovacími údajmi IAM konta. Oznam - prihlasovacie údaje IAM konto

Rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a ročníky sú zverejnené v AiS2 (od 25. 9. 2020).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111