Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov >

Otvorenie PVP a VP v AR 2020/2021

 

V priložených súboroch nájdete vyhodnotenie otvorenia PVP a VP v AR 2020/2021:


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2020/2021 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu).
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

Zmenu predmetov v zápisnom liste z dôvodu preukázateľnej kolízie môže študent zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v termíne od 28-9-2020 do 9-10-2020. Mailové požiadavky na zmenu predmetov z dôvodu kolízie nebudú akceptované.

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorenie PVP pre študijné programy MMB_D2n, MMP_D2n

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2020/2021 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (referentke daného študijného programu).
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

Zmenu predmetov v zápisnom liste z dôvodu preukázateľnej kolízie môže študent zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v termíne od 28-9-2020 do 9-10-2020. Mailové požiadavky na zmenu predmetov z dôvodu kolízie nebudú akceptované.

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2020/2021 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (EMP_E1n - p. A. Uhliariková, FBI_E1n - p. J. Matejková).
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2020/2021 NEOTVÁRA, môže zmenu predmetu (nový predmet) nahlásiť osobne na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín alebo mailom svojej študijnej referetke (EMMSP_E2n - p. A. Uhliariková).
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.


DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok PVP Udržateľlný rozvoj manažérskych systémov

Výberové predmety


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111