Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium >

ROZVRHY na LETNÝ semester AR 2019/2020

DENNÉ ŠTÚDIUM


Výučba na dennom štúdiu v letnom semestri akademického roka 2019/2020 začína 3. februára 2020.

Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a miesto štúdia Poprad (konečná verzia) bude zverejnený v AiS2 najneskôr dňa 27. januára 2020 (pondelok) po 12:00 hod. 


Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh NEPRIHLASUJÚ.

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 28. januára 2020 (utorok) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 28. 1. 2020 (utorok) od 10.00 hod. - POZOR - študenti sa prihlasujú LEN na povinne voliteľné a výberové predmety.
USMERNENIE:
Študenti prvého roku denného bakalárskeho štúdia miesto štúdia Banská Bystrica, sú v rozvrhu na POVINNÉ predmety už zaradení (prihlásení). Presuny študentov medzi skupinami NIE SÚ MOŽNÉ! Študent musí zaradenie akceptovať. Na rovzrh povinne voliteľných a výberových predmetov sa študenti prihlasujú cez AiS2.

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 28. 1. 2020 (utorok) od 11.00 hod.

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 28. 1. 2020 (utorok) od 12.00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 7. 2. 2020 (piatok) do 23:59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Upozorňujeme študentov denného štúdia, že v zmysle študijného poriadku si študent môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Z iného dôvodu nie je možné rušiť alebo meniť zapísané predmety.
Dopisovať predmety sa môžu len v rámci kapacitných možností jednotlivých rozvrhových akcií so súhlasom príslušného vyučujúceho.
Zmeny predmetov bude realizovať študijné oddelenie podľa vyššie uvedených pravidiel od 03. 02. 2020 (pondelok - začiatok výučbovej časti) v čase úradných hodín. Žiadosti o zmenu predmetov zaslané mailom nebudú akceptované.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2019/2020

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


Výučbová časť na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu pre miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa v letnom semestri akademického roka 2019/2020 začína dňa 7. februára 2020.

Rozvrh externého štúdia miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnený v AiS2 najneskôr dňa 24. januára 2020.

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AiS2 - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu).

Študenti externého štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa budú na rozvrh prihlasovať od 31.01.2020 od 09.00 hod. do 29-02-2020 do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený a daný. Ak je výučba daného predmetu predmetu osadená vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.
Na rozvrh sa prihlasuje študent externého štúdia z dôvodu, aby mal vyučujúci prehľad, koľko študentov sa výučby daného predmetu v daný deň zúčastní. Študenti externého štúdia sa môžu zúčastniť výučby aj v prípade, že sa na daný predmet na rozvrh neprihlásili.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2019/2020


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 1. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111