Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety >

Ponuka výberových predmetov

Milí študenti!

Máme pre vás zaujímavú ponuku výberových predmetov na bakalárskom i inžinierskom stupni štúdia! V priložených súboroch (nižšie) môžete nájsť podrobnejšie informácie o ponuke katedry pre akademický rok 2020/2021 vrátane našej novinky "Economic Debates".

Neváhajte a naďalej s nami prehlbujte poznatky z ekonómie a z ďalších spoločenskovedných oblastí! 

Tešíme na stretnutia s vami na vyučovacích hodinách,

Vaši členovia Katedry ekonómie

VYBEROVE PREDMETY-ING studium.pdf (23. 3. 2020 13:58:40)
VYBEROVE PREDMETY- BC studium (2).pdf (20. 3. 2020 22:11:09)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111