Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Zaradenie študentov na BŠS - jún 2019

 

ZARADENIE študentov na bakalársku štátnu skúšku v mesiaci JÚN 2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111