Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy >

Bakalárske záverečné práce pre AR 2020/2021

Bakalárske záverečné práce pre akademický rok 2020/2021

 

Bakalárske záverečné práce pre akademický rok 2020/2021 sú zverejnené v AIS. Ku každej práci môže byť priradený len jeden študent. Prác je dostatočný počet.

V AIS k práci priradí študenta vedúci práce po vzájomnej dohode so študentom, ktorý vedúceho záverečnej práce kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Študent je povinný sa na tému záverečnej práce prihlásiť do 30.6.2020.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 2. 4. 2020 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111