Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

COVID-19 ERASMUS+ partner´s news and instructions

VS leták zimny semester final.pdf (28. 7. 2020 11:31:35)
Hochschule Bremerhaven.docx (2. 7. 2020 10:14:16)
University of Latvia.docx (2. 7. 2020 10:10:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 28. 7. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111