Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva >

Aktuality - Rozdelenie študentov II. stupňa

Rozdelenie študentov do zameraní (blokov PVP) 2. stupňa štúdia v študijnom programe Financie, bankovníctvo a investovanie v akademickom roku 2020_2021 (15. 7. 2020 8:34:47)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 15. 7. 2020 | Aktualizoval: Vedúci KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111