Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

ERASMUS Virtual Mobility offers

Pozrite si priložený dokument a dozviete sa viac o možnostiach virtálnej mobility ERASMUS+ / See attached documents to find an offer for virtual mobility

Skúsenosť študenta UMB s virtuálnou mobilitou si môžte prečítať na / Student´s experience with virtual mobility you can find at:

https://www.umb.sk/novinky/virtualna-mobilita-studenta-umb.html?fbclid=IwAR2hRNP6C4xrVKVKY2LGhR7NZRWM1E8ox9eeDf7C19hprzfCpjbXZuv5iEA

Haaga Helia.docx (30. 7. 2020 10:55:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 9. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111